Jak zahnat úzkost?

(by CBD CZECH)

1

Co to je úzkost?

Úzkost se často popisuje jako pocit neklidu, nebo jako strach, který může být jak mírný, tak ale i závažný. Každý z nás alespoň jednou ucítil v životě úzkost. Můžete se například cítit znepokojeni před pracovním pohovorem, ústní zkouškou nebo návštěvou lékaře - v takových momentech může být pocit úzkosti naprosto normální. Úzkost je obvykle způsobena kombinací genetiky a okolních faktorů, přičemž tyto faktory jsou primární příčinou poruchy.

 

Ale pro některé lidi je těžké ovládnout své starosti. Jejich pocity úzkosti jsou stálejší a často mohou ovlivnit jejich každodenní život. Může se projevovat i fyzickými symptomy, jako jsou zpocené dlaně, chvění těla, nebo zrychlený dech. Při snaze bojovat proti příznakům úzkosti, se může stát tento stav příznakem několika vážnějších stavů, včetně fobie s panickou poruchou (např. klaustrofobie - strach z malých prostorů), nebo posttraumatická stresová porucha (PTSD), nebo sociální úzkostná porucha (strach z komunikace s okolím). 

 

Jak dlouho úzkost trvá?

Neexistuje definitivní odpověď na to, jak dlouho úzkost trvá. Úzkost je pocit strachu nebo obav, který přichází a odchází v závislosti na situaci nebo zkušenostech, které někdo má. Každý výskyt úzkosti se může u různých lidí lišit v závislosti na jejich jedinečné, individuální situaci. Někteří mohou mít úzkostné epizody, které trvají hodiny, zatímco jiní mohou pociťovat účinky poruchy jen několik minut

 

Jak se úzkost léčí?

Existuje mnoho způsobů, jak snížit příznaky úzkosti, nebo úzkostlivé poruchy. Lidé s těmito pocity obvykle užívají léky a chodí na psychologické poradenství. Nicméně, i přes to, že se tyto řešení zdají vhodné a často i pomáhají, je potřeba, ale se člověk dokázal dlouhodobě a zvládat svoje negativní myšlenky i bez předepsaných léků a pomoci odborníků. 

 

2_1  

Jak se úzkost projevuje v mozku?

V posledních několika letech se rozšiřuje trend použití rostlinných účinků, včetně CBD, při pocitech úzkosti. Jelikož existuje málo výzkumu, výhody CBD jsou spekulativní. Nicméně, v rámci existujícího výzkumu, se zdravotníci domnívají, že je CBD spolehlivé za pozitivní účinek právě na receptory v mozku, které ovlivňují úzkost

 

Při studii provedené ve 2014 na mozku myší, bylo dokázáno, že má CBD pozitivní účinek na receptory ovlivňující depresi. Amygdala je hlavní ve formování související paměti strachu a úzkosti a bylo prokázáno, že je hyperaktivní při úzkostných poruchách. Právě za zmírnění této hyperaktivity je CBD spolehlivé. Je pravděpodobné, že snížená hladina hormonu serotoninu (známý jako “hormon štěstí”) v těchto souvisí s depresí. I když CBD serotonin nepovyšuje, může ovlivnit antidepresivní aktivitu v mozku.

Jak může pomoci CBD při úzkosti?

Existují důkazy i v lidském světě - podle průzkumu zveřejněného v Cannabis and Cannabinoid Research v roce 2018, téměř 62 procent uživatelů CBD uvedlo, že ho užívali k léčbě zdravotního stavu, přičemž základními poruchami byly bolesti, úzkost a deprese. Nicméně, velké množství pacientů užívá CBD spolu se svými již předepsanými léky, s čímž dosahují lepších výsledků. Nicméně, CBD nemůže nahradit plnohodnotnou léčbu, pokud se jedná o skutečně vážnou úzkostlivou poruchu.

 

4_1